วันศุกร์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2550

ยินดีต้อนรับ...เข้าสู่โรงเรียนโคราชการบริบาล ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ ***ในเครือโรงพยาบาลโคราชเมโมเรียล***

โรงเรียนโคราชการบริบาล


ในเครือ


โรงพยาบาลโคราชเมโมเรียล


ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการหากคุณมีคำถามเกิดขึ้นแบบนี้...สอบพยาบาลไม่ติด...อยากเรียนพยาบาลทำอย่างไรดีคะ....
อยากทำงานเกี่ยวกับการพยาบาลจัง...แต่อยากทำงานเร็ว ๆ ....
อยากใส่ชุดขาว....เหมือนแม่จัง....จะมีมั้ยน้า.....----------------มาฟังสิครับ...ผมมีทางออกให้--------------แนะนำ-หลักสูตรพนักงานดูแลเด็กเล็กและผู้สูงอายุ โรงเรียนโคราชการบริบาล(ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ)
ในเครือโรงพยาบาลโคราชเมโมเรียล
เรียนเร็ว...จบเร็ว... มีงานทำเร็ว

กำลังรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ ..... เปิดรับสมัครทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ
เปิดเรียนหลักสูตรพนักงานดูแลเด็กและผู้สูงอายุ รุ่น 17 วันที่ 5 พฤษจิกายน 2550
คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชาย, หญิง อายุ 18-25 ปี จบการศึกษา ม.6 (สายสามัญ, กศน.) ปวช. ปวส. และปริญญาตรี ทุกแผนการเรียน เกรดเท่าไรก็ได้ น้ำหนักไม่ต่ำกว่า 45 กก. ส่วนสูงไม่ต่ำหว่า 150 ซม. สุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว ( ที่เป็นอุปสรรค์ต่อการเรียน ) มีใจรักด้านการบริการ
คุณภาพเกิน 100 โรงเรียน ดำเนินการมา 7 ปี แล้ว ค่าเรียน แบ่งชำระได้ * ภาคทฤษฎี * ภาคปฏิบัติ * เรียนจริง ปฏิบัติจริงเพราะโรงเรียนเราอยู่ในโรงพยาบาล
โรงเรียนโคราชการบริบาล (ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ) ในเครือโรงพยาบาลโคราชเมโมเรียล เปิดอบรมหลักสูตรพนักงานดูแลเด็กเเละผู้สูงอายุ หรือ พนักงานผู้ช่วยพยาบาล (NURSE AID)ระยะเวลาฝึกอบรม 6 เดือน หรือ 840 ชั่วโมง สอนโดย ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ และคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ เมื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมสำเร็จการฝึกอบรม โรงเรียนโคราชการบริบาล จะแนะนำงานให้ ซึ่งผู้สำเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพได้ดังนี้ 1. พนักงานผู้ช่ายพยาบาล (NURSE AID) ในสถานพยาบาล หรือ โรงพยาบาลทั่วประเทศ 2. ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 3 เมื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมสำเร็จการศึกษา( หลักสูตร 6 เดือน )สามารถอบรมต่อเนื่องในหลักสูตรต่าง ๆ ของโรงพยาบาลโคราชเมโมเรียลหรือศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น หลักสูตรที่ศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรวิชาชีพบริการด้านสุขภาพของโรงพยาบาลโคราชเมโมเรียล เปิดอบรมเพิ่มเติมให้กับผู้ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการดูแลเด็กเล็กและผู้สูงอายุ ต่าง ๆ ดังนี้ 1. หลักสูตรการช่วยเหลือดูแลผู้ป่วย 2. หลักสูตรพนักงานเคลื่อนย้ายผู้ป่วย พนักงานประจำรถพยาบาล(EMS) พนักงานเปล 3. หลักสูตรผู้ช่วยเภสัชกรรม 4. หลักสูตรพนักงานประจำห้องชันสูตร(LAB) 5. หลักสูตรพนักงานสปา และ นวดแผนไทย 6. หลักสูตรผู้ช่วยกายภาพบำบัด 7. หลักสูตรพนักงานผู้ช่วยห้องรังสีเทคนิค(X – RAY) 8. หลักสูตรผู้ช่วยทันตกรรม 9. หลักสูตรพนักงานธุรกิจสถานพยาบาล ( เวชระเบียน , พนักงานต้อนรับ )
จบเเล้วสามารถปฏิบัติงานตามตำแหน่งของหลักสูตรที่ศึกษามาได้เลย

สนใจติดต่อสอบถามหรือสมัครด้วยตยเองที่โรงเรียนโคราชการบริบาล ชั้น 3 โรงพยาบาลโคราชเมโมเรียลได้ ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ( อยู่ข้าง ๆ วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา ) โทรศัพท์ 044 - 248828 , 044 - 263777 ต่อ 305 , 081 - 3212853 , 089- 8445353 www.km-hospital.com ( หรือส่งหลักฐานการสมัคร จองล่วงหน้าทางไปรษณีย์ ) ที่อยู่โรงเรียน โรงเรียนโคราชการบริบาล ในเครือ โรงพยาบาลโคราชเมโมเรียล เลขที่ 398 ถ.สุรนารี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทร 044 – 248828

เราหวังว่า...คุณจะเลือกเดินเล้นทางสีขาว....กับเรา

รูปการเรียนการสอน...เรียนจริง...ปฏิบัติจริง...มีประสิทธิภาพ และ กิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนโคราชการบริบาลที่เป็นกิจกรรมส่งเริมการเรียน และปลูกฝังคุณธรรมจริยะธรรมความสามัคคี ความซื่อสัตย์ ความมีน้ำใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ของนักศึกษา
หากคุณต้องการมาเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวเรา....เรายินดี....ติดต่อมานะครับ
หากคุณมีคำถามเกิดขึ้นแบบนี้...
สอบพยาบาลไม่ติด...อยากเรียนพยาบาลทำอย่างไรดีคะ....
อยากทำงานเกี่ยวกับการพยาบาลจัง...แต่อยากทำงานเร็ว ๆ .... อยากใส่ชุดขาว....เหมือนแม่จัง....จะมีมั้ยน้า.....
----------------มาฟังสิครับ...ผมมีทางออกให้---------------
แนะนำ-หลักสูตรพนักงานดูแลเด็กเล็กและผู้สูงอายุ โรงเรียนโคราชการบริบาล (ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ)ในเครือโรงพยาบาลโคราชเมโมเรียล

กำลังรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ ..... เปิดรับสมัครทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ
เปิดเรียนหลักสูตรพนักงานดูแลเด็กและผู้สูงอายุ รุ่น 17 วันที่ 5 พฤษจิกายน 2550
คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชาย, หญิง อายุ 18-25 ปี จบการศึกษา ม.6 (สายสามัญ, กศน.) ปวช. ปวส. และปริญญาตรี ทุกแผนการเรียน เกรดเท่าไรก็ได้ น้ำหนักไม่ต่ำกว่า 45 กก. ส่วนสูงไม่ต่ำหว่า 150 ซม. สุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว ( ที่เป็นอุปสรรค์ต่อการเรียน ) มีใจรักด้านการบริการ
คุณภาพเกิน 100 โรงเรียน ดำเนินการมา 7 ปี แล้ว ค่าเรียน แบ่งชำระได้ * ภาคทฤษฎี * ภาคปฏิบัติ * เรียนจริง ปฏิบัติจริงเพราะโรงเรียนเราอยู่ในโรงพยาบาล
โรงเรียนโคราชการบริบาล (ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ) ในเครือโรงพยาบาลโคราชเมโมเรียล เปิดอบรมหลักสูตรพนักงานดูแลเด็กเเละผู้สูงอายุ หรือ พนักงานผู้ช่วยพยาบาล (NURSE AID)ระยะเวลาฝึกอบรม 6 เดือน หรือ 840 ชั่วโมง สอนโดย ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ และคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ เมื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมสำเร็จการฝึกอบรม โรงเรียนโคราชการบริบาล จะแนะนำงานให้ ซึ่งผู้สำเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพได้ดังนี้ 1. พนักงานผู้ช่ายพยาบาล (NURSE AID) ในสถานพยาบาล หรือ โรงพยาบาลทั่วประเทศ 2. ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 3 เมื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมสำเร็จการศึกษา( หลักสูตร 6 เดือน )สามารถอบรมต่อเนื่องในหลักสูตรต่าง ๆ ของโรงพยาบาลโคราชเมโมเรียลหรือศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น หลักสูตรที่ศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรวิชาชีพบริการด้านสุขภาพของโรงพยาบาลโคราชเมโมเรียล เปิดอบรมเพิ่มเติมให้กับผู้ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการดูแลเด็กเล็กและผู้สูงอายุ ต่าง ๆ ดังนี้ 1. หลักสูตรการช่วยเหลือดูแลผู้ป่วย 2. หลักสูตรพนักงานเคลื่อนย้ายผู้ป่วย พนักงานประจำรถพยาบาล(EMS) พนักงานเปล 3. หลักสูตรผู้ช่วยเภสัชกรรม 4. หลักสูตรพนักงานประจำห้องชันสูตร(LAB) 5. หลักสูตรพนักงานสปา และ นวดแผนไทย 6. หลักสูตรผู้ช่วยกายภาพบำบัด 7. หลักสูตรพนักงานผู้ช่วยห้องรังสีเทคนิค(X – RAY) 8. หลักสูตรผู้ช่วยทันตกรรม 9. หลักสูตรพนักงานธุรกิจสถานพยาบาล ( เวชระเบียน , พนักงานต้อนรับ )
จบเเล้วสามารถปฏิบัติงานตามตำแหน่งของหลักสูตรที่ศึกษามาได้เลย

สนใจติดต่อสอบถามหรือสมัครด้วยตยเองที่โรงเรียนโคราชการบริบาล ชั้น 3 โรงพยาบาลโคราชเมโมเรียลได้ ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ( อยู่ข้าง ๆ วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา ) โทรศัพท์ 044 - 248828 , 044 - 263777 ต่อ 305 , 081 - 3212853 , 089- 8445353 www.km-hospital.com ( หรือส่งหลักฐานการสมัคร จองล่วงหน้าทางไปรษณีย์ ) ที่อยู่โรงเรียน โรงเรียนโคราชการบริบาล ในเครือ โรงพยาบาลโคราชเมโมเรียล เลขที่ 398 ถ.สุรนารี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทร 044 – 248828

เราหวังว่า...คุณจะเลือกเดินเล้นทางสีขาว....กับเรา

รูปการเรียนการสอน...เรียนจริง...ปฏิบัติจริง...มีประสิทธิภาพ และ กิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนโคราชการบริบาลที่เป็นกิจกรรมส่งเริมการเรียน และปลูกฝังคุณธรรมจริยะธรรมความสามัคคี ความซื่อสัตย์ ความมีน้ำใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ของนักศึกษา
http://www.uploadtoday.com/download/?bee65a91537e3e56d61f6b36bc188e46 http://www.uploadtoday.com/download/?2ec1ad42966d8c09d040eeba9ba087bc http://www.uploadtoday.com/download/?e55644586b349753e930d56be4ca6b97 http://www.uploadtoday.com/download/?ba87f2e8258c7c6479c0c8e730fd5fe2 http://www.uploadtoday.com/download/?6e51c7abff08c6348ebaa000f8338864 http://www.uploadtoday.com/download/5560d6dc45bdd23aeaa5e876490d7ce7http://www.uploadtoday.com/download/?c30b5c4f00342a1eb2d4eb35d14c1342
หากคุณต้องการมาเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวเรา....เรายินดี....ติดต่อมานะครับ